Onze club heeft op de buitengewone algemene ledenvergadering van 21/02/2013 besloten om te veranderen van feitelijke vereninging naar een VZW.
De overgang naar het statuut werd tot in de puntjes voorbereid door het bestuur van de feitelijke vereniging in samenwerking met Patrick Luyckx.

De volgende powerpoint presentatie werd voorgedragen op deze algemene ledenvergadering : Powerpoint buitengewone algemene ledenvergadering.

De leden stemden unaniem voor de overgang, zodat het bestuur kon starten met de verandering van het statuut van de club.

Omdat de feitelijke vereniging het lokaal als onroerend goed in erfpacht had, moest het onroerend goed overgedragen worden naar de "vzw"  en diende deze overdracht en oprichting verleden te worden door een Notaris.

De oprichting van "TTK Rijkevorsel vzw" werd verleden voor Notaris Philippe Verlinden op 30 augustus 2013.

De akte werd neergelegd op de rechtbank van koophandel op 10 sepember en is verschenen in het staatsblad op 19/09/2013 : Oprichtingsakte.

Hierbij kan je ook ons ontwerp van statuten raadplegen dat iets beter leesbaar is als de verschijning in het staatsblad : Statuten TTK Rijkevorsel vzw.
Om volledig te zijn kan je hierbij nog ons "huishoudelijk reglement" vinden, dat integraal hoort bij onze statuten : Huishoudelijk reglement.