ALGEMENE INFO

Sporta Tafeltennis Antwerpen: Vereniging waarbij wij aangesloten zijn en die zorgt voor de organisatie van competitiewedstrijden, verbondstornooien en het sportkamp voor de jeugd.  Zij zorgt tevens voor de verzekering van onze leden.

V.T.T.L. (Vlaamse TafelTennisLiga) Vereniging waarbij een deel van onze volwassen leden aangesloten is. Ook hier worden competitiewedstrijden en tornooien ingericht en zorgen ze tevens voor verzekering. Om het niet te moeilijk te maken worden al onze jeugdspelers aangesloten bij Sporta.

LIDGELD Het lidgeld wordt ontvangen in mei en geldt voor het seizoen dat daarop volgt : van de eerste donderdag van augustus tot de laatste donderdag van mei. In juni en juli is er geen tafeltennis in onze club en is ons lokaal gesloten. Het lidgeld wordt elk seizoen opnieuw vastgelegd in mei en zo laag als mogelijk gehouden.

INSCHRIJVINGSFORMULIER Sporta Aansluitingsformulier van ons lid bij de tafeltennisfederatie. Elk lid (en ook de ouders van de jeugdleden) dient dit formulier te ondertekenen. Het lid krijgt bij aansluiting een lidkaart van Sporta.

KLEDING Het is niet de bedoeling dat je in je zondagse pak of je mooiste kleedje achter de tafel staat. Als je aan sport doet mag je er ook een beetje naar gekleed zijn. Voor de training of het 'vrijspelen' volstaat een korte broek (of rokje) en een shirt. Een trainingspak is ook mogelijk. Omdat de kleur van de balletjes WIT of ORANJE is, mag de kleur van de broek (of rokje) en het shirt NIET WIT OF ORANJE zijn. Tijdens competitie, tornooien of vriendenwedstrijden moeten wij "als club" te voorschijn komen en is dus de CLUBUITRUSTING verplicht. Dit wil zeggen: het blauwe clubshirt en een rode of blauwe broek (of rokje). In verschillende sportzalen is het verboden te spelen met zwarte zolen onder je sportschoenen.

PALET De beginners en recreatiespelers hoeven zich geen duur palet aan te schaffen. Een palet van 75 EURO (3025 Bfr) is voor hen zeker uit den boze. In elke sportwinkel zijn wel goedkopere modellen te vinden. Bij de trainer of n van de bestuursleden kan je altijd terecht voor meer informatie.

RESPECT VOOR HET LOKAAL EN MATERIAAL VAN T.T.K. Wij vragen de leden om respect te hebben voor het lokaal en het materiaal van de club. Het is niet voldoende dat ze hun eigen materiaal goed behandelen, ook met het materiaal van de club (dat zeker niet goedkoop is) moeten ze voorzichtig zijn. Speciale aandacht daarbij voor de tafels, de netten, de teltafels en de telborden. Wat het lokaal betreft : dit werd met eigen arbeid opgericht. Zorg er dus voor dat het nog lang "als nieuw" blijft.

TRAININGEN Voor de jeugd worden tijdens het seizoen trainingslessen voorzien (meestal 2 reeksen van 10 lessen). Informeer bij je trainer naar de prijs per les. Elke week training geven, vraagt veel tijd en voorbereiding van een trainer. Respecteer zijn werk en zorg dat je altijd (en tijdig) op de training bent als je jezelf hebt opgegeven.

VRIJSPELEN Iedere donderdagavond is het training voor de jeugdspelers: download de infobrochure voor de exacte uren. Dit kan gebeuren in verschillende groepen, afhankelijk van het aantal ingeschreven spelers. Om 20.30 h. stoppen de jeugdleden. Vanaf 20.00 h. kunnen de volwassenen trainen.

Er is ook vrijspel voor de jeugd en de volwassenen op zondag-voormiddag van 09.30 uur tot 12.00 uur. Wanneer er vrijspel is, wordt van de jeugdleden verwacht dat ze ook tafeltennissen. Het is zeker niet de bedoeling dat ze buiten het lokaal andere spelletjes gaan doen. De verantwoordelijke moet steeds iedereen in't oog kunnen houden.

SPORTKAMPEN: Er worden door Sporta vzw jaarlijks sportkampen ingericht. Meer info vind je op hun website:

VERZEKERING De aangesloten leden zijn verzekerd tijdens alle wedstrijden en trainingen en ook op weg van huis naar de training (of wedstrijd) en omgekeerd.

NEVENACTIVITEITEN Jaarlijks organiseert het jeugdbestuur enkele nevenactiviteiten. Zo kan het zijn dat men gaat bowlingen, schaatsen, enz. De bedoeling is om de jeugd eens in een ander kader bij elkaar te brengen, zodat ze elkaar goed kunnen leren kennen. Ook de ouders en volwassenen worden dikwijls uitgenodigd bij deze activiteiten. Doe mee en leer zelf TTK ook beter kennen !

BRIEVEN Regelmatig worden door het bestuur en het jeugdbestuur brieven rondgestuurd in verband met activiteiten of mededelingen. LEES DEZE BRIEVEN, DAN WEET JE OOK WAT ER GEBEURT ! ! !

CLUBBLAD Ongeveer elke maand verschijnt TTK-INFO. Dit wordt bij ieder lid gratis aan huis bezorgd. Wij proberen zoveel mogelijk leden te betrekken bij het opstellen van dit blad. Help ons een handje !

PRIKBORD In ons lokaal hangt tegen de muur een groot prikbord. LEES DE MEDEDELINGEN die hierop verschijnen. Ook het verslag van de maandelijkse bestuursvergaderingen hangt daar uit. Elk lid is verplicht dit verslag te lezen !

BRIEVENBUS In het lokaal hangt een brievenbus. In deze bus kan je zowat van alles kwijt : * wedstrijdbladen van competitiewedstrijden * artikels voor TTK-INFO * ideen * opmerkingen en vragen voor het bestuur.